Opieka nad grobami, sprzątanie grobów

Firma nasza specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług związanych z opieką nad mogiłami. Oferta nasza obejmuje:

  • Czyszczenie nagrobków (pomnika, płyty, napisów) z użyciem sprawdzonych środków zapewniających dobry efekt i ulegających biodegradacji.
  • Konserwację nagrobków (pastowanie, uzupełnianie ubytków, korektę napisów).
  • Uprzątanie bezpośredniego otoczenia nagrobka (usunięcie śmieci, liści, zbędnej roślinności, zagrabienie terenu).
  • Zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia nagrobka (wyłożenie kostką lub wysypanie żwirem, montaż ławeczki).
  • Obsadzenie grobu i jego otoczenia roślinami (kwiaty, trawa, krzewy) i ich pielęgnacja.
  • Opieka nad świeżymi mogiłami po pogrzebie – selekcja wieńców i wiązanek, usuwanie wypalonych zniczy.
  • Rocznicowe zapalenie świec lub zniczy, wykonanie i ułożenie wiązanek i kwiatów (na życzenie z dedykowaną szarfą).
  • Wszelkie inne czynności na indywidualne zlecenie klienta.

Możliwość zawarcia umowy na wykonanie usługi jednorazowo, wielokrotnie w wyznaczonych datach, cyklicznie lub stale.

Obowiązują ceny umowne, uzgadniane indywidualnie z każdym klientem

1. Po otrzymaniu zgłoszenia odwiedzamy miejsce pochówku w towarzystwie osoby zlecającej lub odnajdujemy grób na podstawie podanych przez zlecającego danych, wykonujemy dokumentację fotograficzną i bezpłatnie wyceniamy usługę.

2. Po zaakceptowaniu warunków podpisujemy umowę, w której określamy szczegółowo wszelkie warunki wykonania usługi.

3. Po wykonaniu zlecenia wykonujemy dokumentację fotograficzną (cyfrową). Dokumentację fotograficzną przesyłamy bezpłatnie pocztą elektroniczną na podany adres lub MMS-em na wskazany numer telefonu. Istnieje możliwość odpłatnego wysłania listownie odbitek wykonanych na podstawie zdjęcia cyfrowego.

Skontaktuj się z nami